TEMATYKA SPOTKAŃ
Dodane przez karolina992 dnia 29.10.2007

TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2018/2019


OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO


Jednostki formacyjne proponowane przez PDMD:
WRZESIEŃ - Owoce Ducha Świętego
PAŹDZIERNIK - Winogrono jest jak wiernych przyjaciół grono.
LISTOPAD - Z dyni kareta to pestka, gdy daru uprzejmości uczy św. Tereska.
GRUDZIEŃ - "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk 2,14)
STYCZEŃ - Pogodna minka jak ożywcza cytrynka! Mimo kwasów bez grymasów!
LUTY - Dobro rośnie w cierpliwości.
MARZEC - Po-dziel się MIŁOŚCIĄ!
KWIECIEŃ - Daj się "obrać", by można cię było smakować!
MAJ - Po prostu, dobrzy jak chleb!
CZERWIEC - Laura to dziewczyna łagodna jak malina!


TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2017/2018


CZAS MISJI


Jednostki formacyjne proponowane przez PDMD:
WRZESIEŃ - Czas nauki.
PAŹDZIERNIK - Czas modlitwy.
LISTOPAD - Czas budzenia i rozwijania talentów.
GRUDZIEŃ - Czas dla innych.
STYCZEŃ - Czas dla misji.
LUTY - Dbaj o siebie.
MARZEC - Czas nawrócenia.
KWIECIEŃ - Czas "dotknięcia nieba": Eucharystia.
MAJ - Czas dla rodziny.
CZERWIEC - Czas odpoczynku.


TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2016/2017


Z EWANGELIĄ PRZEZ ŚWIAT


Jednostki formacyjne proponowane przez PDMD:
WRZESIEŃ - Posłanie.
PAŹDZIERNIK - Misje i ja.
LISTOPAD - Kim jest misjonarz?
GRUDZIEŃ - Rodzina - skąd się biorą misjonarze?
STYCZEŃ - Papież i dzieci dla misji.
LUTY - Z Ewangelią w Afryce.
MARZEC - Z Ewangelią w Azji.
KWIECIEŃ - Z Ewangelią w Australii i Oceanii.
MAJ - Z Ewangelią na kontynentach obu Ameryk.
CZERWIEC - Idźcie i głoście.


TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2015/2016


"OJCZE NASZ"


Jednostki formacyjne proponowane przez PDMD:
WRZESIEŃ - Ojcze nasz.
PAŹDZIERNIK - Któryś jest w niebie.
LISTOPAD - Święć się imię Twoje.
GRUDZIEŃ - Przyjdź Królestwo Twoje.
STYCZEŃ - Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
LUTY - Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
MARZEC - I odpuść nam nasze winy.
KWIECIEŃ - I nie wódź nas na pokuszenie.
MAJ - Ale nas zbaw ode złego.
CZERWIEC - Amen.


TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2014/2015


POCIĄG DO MISJI


Jednostki formacyjne proponowane przez PDMD:
WRZESIEŃ - Pociąg do misji - WIARA.
PAŹDZIERNIK - Pociąg do misji - MODLITWA.
LISTOPAD - Pociąg do misji - CZYN.
GRUDZIEŃ - Pociąg do misji - SŁOWO BOŻE.
STYCZEŃ - Pociąg do misji - JEDNOŚĆ.
LUTY - Pociąg do misji - ZAUFANIE.
MARZEC - Pociąg do misji - ŚWIADECTWO.
KWIECIEŃ - Pociąg do misji - MIŁOSIERDZIE.
MAJ - Pociąg do misji - RADOŚĆ.
CZERWIEC - Pociąg do misji - EUCHARYSTIA.


TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2013/2014


"JESTEŚMY ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA"


Jednostki formacyjne proponowane przez PDMD:
WRZESIEŃ - Moja misja - być "światłem świata".
PAŹDZIERNIK - Trwam w przyjaźni z Jezusem.
LISTOPAD - Ufam i innych umacniam w wierze.
GRUDZIEŃ - Jestem wdzięczny Bogu i ludziom.
STYCZEŃ - Jestem radosny i budzę radość.
LUTY - Jestem piękny(a) i twórczy(a).
MARZEC - Przebaczam i proszę o przebaczenie.
KWIECIEŃ - Cieszę się wolnością dziecka Bożego.
MAJ - Uczę się mądrości Bożej.
CZERWIEC - Jestem miłosierny.


TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2012/2013


"Z MARYJĄ GŁOŚMY ŚWIATU JEZUSA"

Jednostki formacyjne proponowane przez PDMD:

WRZESIEŃ - Z Maryją przyjmujemy Jezusa.
PAŹDZIERNIK - Z Maryją niesiemy Jezusa.
LISTOPAD - Z Maryją tulimy Jezusa.
GRUDZIEŃ - Z Maryją idziemy do świątyni.
STYCZEŃ - Z Maryją szukamy Jezusa.
LUTY - Z Maryją prosimy Jezusa.
MARZEC - Z Maryją adorujemy Jezusa.
KWIECIEŃ - Z Maryją trwamy przy Jezusie.
MAJ - Z Maryją wierzymy w Zmartwychwstałego Jezusa.
CZERWIEC - Z Maryją troszczymy się o Kościół.


TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2011/2012


"BUDUJEMY MOST MISYJNY Z JANEM PAWŁEM II"


Celem spotkań formacyjnych w roku 2011/2012 jest radosne dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II oraz wsłuchiwanie się w JEGO słowa, które zawarł w dwóch dokumentach skierowanych do dzieci (List Ojca Świętego do dzieci oraz Przesłanie z okazji 160 rocznicy PDMD). Natomiast przypomnienie idei budowania MOST - u braterstwa misyjnego posłuży jako przygotowanie do IX Krajowego Kongresu Misyjnego dzieci.
Spotkania modlitewne uczą dzieci i młodzież, że są częścią wspólnoty parafialnej i mogą w niej czynnie uczestniczyć.

Jednostki formacyjne proponowane przez PDMD:

WRZESIEŃ - Słuchamy Jezusa jak Jan Paweł II.
PAŹDZIERNIK - Modlimy się z Janem Pawłem II.
LISTOPAD - Chcemy być święci jak Jan Paweł II.
GRUDZIEŃ - Z Janem Pawłem ratujemy dzieci świata.
STYCZEŃ - Wspieramy Ojca Świętego, następcę Jana Pawła II.
LUTY - Jesteśmy uczniami Jezusa jak Jan Paweł II.
MARZEC - Wzrastamy w miłości jak Jan Paweł II.
KWIECIEŃ - Z Janem Pawłem II dziękujemy za nasze powołanie.
MAJ - Powierzamy się Maryi jak Jan Paweł II.
CZERWIEC - Umacniamy się CHLEBEM z nieba jak Jan Paweł II.TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2010/2011


"WIELE ZIAREN - JEDEN CHLEB, JEDEN KOŚCIÓŁ- WIELE SERC"


"Jezus, chodząc po palestyńskiej ziemi, powiedział do swoich słuchaczy, że jest DROGĄ, PRAWDĄ i ŻYCIEM (por. J14,6). Od tego czasu, poprzez liczne wieki, rzesze ludzi wszystkich ras, języków i kultur, dzięki Ewangelii i łasce chrztu św., wybrały Jezusa, aby za Nim podążać, ubogacać się Jego nauką i czerpać z tego źródła prawdziwe życie. Tak właśnie rodziła się dynamika misyjna całej wspólnoty Kościoła, od parafialnej i diecezjalnej aż do ukazania prawdy, że cały Kościół ze swej natury jest misyjny. Kto poznał Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, Odkupicielu człowieka, ten dobrze wie, że nie może jej zatrzymać tylko dla siebie, ale musi ją głosić innym".

W uświadamianiu tej prawdy, wszystkim dzieciom, mają pomóc materiały formacyjne proponowane przez PDMD:

WRZESIEŃ - Dzieckiem Bożym jestem ja.
PAŹDZIERNIK - Budujemy Kościół Boży.
LISTOPAD - Jezus mnie posyła.
GRUDZIEŃ - Moi bracia i siostry w Azji.
STYCZEŃ - Buduję Kościół z siostrami i braćmi z Europy.
LUTY - Buduję Kościół z siostrami i braćmi z Afryki.
MARZEC - Buduję Kościół z siostrami i braćmi z Ameryki.
KWIECIEŃ - Buduję Kościół z siostrami i braćmi z wysp Oceanii.
MAJ - Maryja pierwszą misjonarką.
CZERWIEC - W swojej rodzinie i Rodzinie Kościoła daję świadectwo wiary.


TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2009/2010


"GŁOŚMY ŚWIATU: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ"


Jednostki formacyjne proponowane przez PDMD:

WRZESIEŃ - Miłość jest cierpliwa.
PAŹDZIERNIK - Miłość jest łaskawa.
LISTOPAD - Miłość nie zazdrości.
GRUDZIEŃ - Miłość nie szuka poklasku i nie unosi się pychą.
STYCZEŃ - Miłość nie szuka swego i nie dopuszcza się bezwstydu.
LUTY - Miłość nie unosi się gniewem i nie pamięta złego.
MARZEC - Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą .
KWIECIEŃ - Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy.
MAJ - Miłość we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
CZERWIEC - Miłość nigdy nie ustaje.


TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2008/2009


MISJONARZ IDZIE DROGĄ BŁOGOSŁAWIEŃSTW


Misjonarz jest człowiekiem, który nie boi się żadnego wysiłku ani żadnej pory. Jak uczniowie z Emaus idzie, by z radością mówić o swoim spotkaniu z Jezusem.
Tegoroczne spotkania formacyjne proponują głębsze zrozumienie powołania chrześcijańskiego, wychodząc od Jezusowego "Kazania na górze", które powszechnie znamy jako "Osiem Błogosławieństw". Misyjne przesłanie jest zapowiedzią nowej duchowej wiosny, a także wskazaniem misyjnej dynamiki, którą możemy czerpać z przykładu św. Pawła Apostoła.

Jednostki formacyjne proponowane przez PDMD:

PAŹDZIERNIK - Ubogim w duchu Jezus daje swoje królestwo.
LISTOPAD - Cichym Jezus daje w posiadanie ziemię.
GRUDZIEŃ - Wprowadzającym pokój Jezus ukazuje Ojca.
STYCZEŃ - Cierpiącym prześladowania dla sprawiedliwości Jezus daje zwycięstwo.
LUTY - Smutnym Jezus daje pocieszenie.
MARZEC - Miłosiernych Jezus obdarowuje miłosierdziem.
KWIECIEŃ - Ludziom czystego serca Jezus daje pełniej poznać Boga.
MAJ - Spragnionym sprawiedliwości Jezus przywraca godność.
CZERWIEC - Pełnia życia z Jezusem drogą radosnego misjonarza.


TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2007/2008


JESTEŚMY MISJONARZAMI JEZUSA

Być misjonarzem Jezusa to ogromne wyzwanie dla wszystkich, nawet dla najmłodszych.
Łaska chrztu czyni nas misjonarzami, o czym nauczał Sługa Boży Jan Paweł II w encyklice REDEMPTORIS MISSIO (nr 77).
Rok formacyjnej pracy uczyńmy hołdem wdzięczności za dar Jana Pawła II, WIELKIEGO PAPIEŻA I MISJONARZA.

Jednostki formacyjne proponowane przez PDMD:

PAŹDZIERNIK - Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci - powszechne i najważniejsze
LISTOPAD - Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci - działanie Boga i człowieka
GRUDZIEŃ - Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci obecne na wszystkich kontynentach
STYCZEŃ - Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci - dzieci pomagają dzieciom
LUTY - Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci tworzy łańcuch pomocy duchowej
MARZEC - Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci czyni cuda miłości
KWIECIEŃ - Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci drogą do świętości
MAJ - Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci buduje MOST braterstwa misyjnego
CZERWIEC - W Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci jesteśmy misjonarzami Jezusa`


TEMATYKA SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W ROKU 2006/2007


Bóg dla każdego człowieka przewidział powołanie, które chrześcijanin, żyjący na co dzień Chrystusem, stara się odczytać. Powołanie dotyczy również dzieci i młodzieży, chociaż niejednokrotnie mylnie kojarzy się tylko z kapłanem, misjonarzem, zakonnikiem. Rzadko zaś z człowiekiem szczęśliwym , który w każdym miejscu i czasie daje świadectwo miłości Boga i bliźniego.
W Roku Liturgicznym, który przeżywamy pod hasłem PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU, w ramach spotkań Ogniska Misyjnego, realizowany jest program autorski mgr Edyty Rączka „Bądźmy świadkami MIŁOŚCI”. Wraz z dziećmi i młodzieżą przyglądamy się naszemu powołaniu do MIŁOŚCI, która zawiera w sobie MIŁOŚĆ BOGA, SIEBIE I BLIŹNIEGO, a która odzwierciedlać się powinna w codziennym naszym życiu.

PAŹDZIERNIK - JESTEŚMY POWOŁANI
- POWOŁANIE
- RODZAJE POWOŁAŃ
- MOJE POWOŁANIE
MISJONARZ POZNAJE JEZUSA, KOCHA GO I MÓWI O NIM.

LISTOPAD - POWOŁANI DO MIŁOŚCI
- MIŁOŚĆ
- PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
- MIŁOŚĆ NIEPRZYJACIÓŁ
MISJONARZ SZUKA POMOCY U JEZUSA.

GRUDZIEŃ - POWOŁANI DO MIŁOŚCI BOGA.

- KAPŁAŃSTWO
- ŻYCIE ZAKONNE
- SAMOTNOŚĆ
MISJONARZ JEST HOJNY I GOTOWY DO WYRZECZEŃ.

STYCZEŃ - POWOŁANI DO MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
- MISJE
- MISJONARZ
- „ZAPLECZE” MISYJNE
MISJONARZ MODLI SIĘ CODZIENNIE ZA DZIECI CAŁEGO ŚWIATA.

LUTY - ŚWIADCZYMY MIŁOŚĆ
- RODZINA
- SZKOŁA
- PRACA
MISJONARZ CIESZY SIĘ, ŻE MOŻE SŁUŻYĆ INNYM.

MARZEC - KOCHAĆ TO ZNACZY POWSTAWAĆ.
- PRZEBACZENIE
- NAWRÓCENIE
MISJONARZ ZAWSZE PRZEBACZA.

KWIECIEŃ - SŁUŻĘ CHRYSTUSOWI W DRUGIM CZŁOWIEKU
- UCZYNKI MIŁOSIERDZIA
MISJONARZ W KAŻDYM CZŁOWIEKU DOSTRZEGA BRATA.

MAJ - DOBRO OFIAROWANE WRACA W DWÓJNASÓB.
- TALENTY
- BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
MISJONARZ JEST SZCZĘŚLIWY, ŻE MOŻE DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI.

CZERWIEC - ŻYCIEM SWYM DZIĘKUJE ZA POWOŁANIE
- MODLITWA
- EUCHARYSTIA
- ŻYCIE
MISJONARZ ZA WSZYSTKO DZIĘKUJE JEZUSOWI.

WAKACJE - GDZIEKOLWIEK JESTEM ŚWIADCZĘ MIŁOŚĆ
MISJONARZ ZAWSZE MYŚLI O INNYCH.