JAN PAWEŁ II
Dodane przez karolina992 dnia 29.10.2007


Ojcze Święty, który jesteś w niebie, wstawiaj się za nami!
Jako PATRONA GRUPY Ognisko Misyjne wybrało Jana Pawła II. Powodów tego wyboru było wiele. Między innymi: Jego niekwestionowany autorytet moralny uznawany przez ogromną większość ludzi na świecie, bez względu na ich rasę, narodowość, czy przynależność religijną.
Ogrom spuścizny duchowej, jaką zostawił, skłania nas do głębszego poznania JEGO DZIAŁAŃ W IMIĘ GŁĘBOKO POJĘTEGO CZŁOWIECZEŃSTWA W ŁĄCZNOŚCI Z CHRYSTUSEM.

Zobowiązania włączenia się grupy w dzieło NAJWIĘKSZEGO MISJONARZA naszych czasów:

 • przyłączamy się do modlitw Kościoła,

 • ukazujemy Św. Jana Pawła II jako IDEAŁ CZŁOWIEKA, który odczytał i wypełnił powołanie do wieczności przez MIŁOŚĆ BOGA I BLIŹNIEGO,

 • kultywujemy pamięć o Janie Pawle II - Papieżu Polaku i Wielkim Misjonarzu.

 • PROŚBA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JANA PAWŁA II


  Janie Pawle II, nasz ŚWIĘTY ORĘDOWNIKU,
  wspomożycielu w trudnych sprawach.
  Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi,
  prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi,
  w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
  Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich,
  co dzień zbliżałeś się do świętości.
  Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...
  wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość
  pomożesz zanieść ją do Boga.
  Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twojej papieskiej modlitwy.
  pragnę przez Jezusa i Maryję
  za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
  Ojcze nasz...
  Zdrowaś Maryjo...
  Chwała Ojcu...

  ZAPAMIĘTAJ I WPROWADŹ W ŻYCIE!


  Św. Jan Paweł II jest autorem wielu głębokich myśli. Niżej cytujemy kilka, aby zachęcić do szukania cennych wskazówek na życie u NIEKWESTIONOWANEGO AUTORYTETU MORALNEGO.


  „Nikt w rzeczywistości nie jest aż tak biedny, by nie mógł nic ofiarować. Udział w misji dokonuje się przede wszystkim przez modlitwę liturgiczną lub w skrytości swej izby przez poświęcenie i ofiarowanie Bogu swoich cierpień.”

  „Bądźmy świadkami miłości, która w Jezusie napełnia nas wszystkich”.

  "Prawdziwe życie wyraża się w darze z siebie".

  „Niebo jest dla tych, którzy są tak prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści”.

  „Jednak pokorna i ufna modlitwa, umocniona przez post, pozwala przejść nawet najtrudniejsze próby i dodaje odwagę potrzebną, by zło zwyciężać dobrem.”.

  "Człowiek żyjący wiarą i nadzieją ma w sobie siłę Ducha, aby stawić czoło zagrożeniom tego świata".

  " Moc nadziei przynosi pełną radość życia".

  "Autentyczna miłość nie jest określonym uczuciem ani ślepą namiętnością. Jest ona spojrzeniem na drugiego człowieka nie po to, aby użyć go, lecz by mu służyć".

  "Piękno miłości właśnie na tym polega, że jest wymagająca oraz promieniuje prawdziwym dobrem".

  "Idąc za przykładem Chrystusa, przezwyciężycie wszystkie trudności i osiągniecie prawdziwe szczęście!".

  "Szczęście osiąga się przez ofiarę".

  "Przebaczenie jest najwznioślejszym znakiem zdolności kochania na wzór Boga".

  "Przebaczenie świadczy o tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza niż grzech".

  „Wiara, nadzieja i miłość są jak trzy gwiazdy, jaśniejące na niebie naszego życia duchowego, by prowadzić nas do Boga”.

  „Życie człowieka to cenny dar: należy je kochać i bronić go w każdej fazie. Przykazanie: „ Nie zabijaj!”, nakazuje je szanować i sprzyjać mu zawsze, od początku po naturalny kres”.

  „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajduje pokój, a człowiek szczęście”.

  „Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze rodziny, na wasze otoczenie, na cały świat”.

  „Wasze zadanie jest więc następujące: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię świętą w was zamieszkał”.

  „Wiedzcie, że nie jesteście samotni. Towarzyszy wam Ktoś, kto was nigdy nie zawiedzie. Chrystus rozumie najtajniejsze pragnienia waszego serca”.

  „Niech wasze rodziny każdego dnia zanoszą do Boga modlitwę uwielbienia, promieniują na całe społeczeństwo dobroczynną i odradzającą miłością”.

  "Modlitwa łączy nas bezpośrednio z Bogiem w nieustannym dialogu miłości".