Założyciel
Dodane przez karolina992 dnia 29.10.2007Biskup Karol de Forbin - Jonson urodził się w 1785 roku w Paryżu - stolicy Francji. Był to trudny czas - w jego kraju nastąpiły przykre wydarzenia i rodzina Forbin - Jonsion została wygnana z Francji. Mały Karol od dziecka pragnął zostać kapłanem i to pragnienie z ufnością powierzał Panu Bogu. Jako młody ksiądz gorliwie oddał się pracy duszpasterskiej, a ludzie - duchowni i świeccy - coraz liczniej słuchali jego kazań. Ufał wezwaniu Bożemu i głosił rekolekcje niemal na cały świecie. Przez cały ten czas pielęgnował w sercu marzenie o misjach. Wielu jego przyjaciół wyjechało na misje. Z listów dowiadywał się o trudnej sytuacji na terenach misyjnych, zwłaszcza dzieci. Jednakże wolą Bożą było, aby pozostał w swojej ojczyźnie, której był wówczas bardzo potrzebny. Został biskupem. Kolejny raz w swoim życiu zaufał Panu Bogu, a On wskazał mu drogę, na której mógł zrealizować i to pragnienie. Bp Karol zwrócił się o pomoc do dzieci z prośbą, aby ofiarowały dla swoich rówieśników 1 grosz i 1 " Zdrowaś...". W 1843 r. założył Dzieło Świętego Dziecięctwa, aby ratować umierające bez opieki dzieci w Chinach. Rozpowszechnił je w całej Francji i Belgii oraz poczynił starania o jego założenie w innych krajach.. Niestety, w rok od powołania tego Dzieła do życia- w lipcu 1844 roku zmarł w Ayagalades, niedaleko Marsylii.

/ Opracowanie i montaż - mgr Edyta Rączka/