Patron Misji Katolickich
Dodane przez karolina992 dnia 29.10.2007


1. ŚWIĘTY FRANCISZEK KSAWERY
Urodził się w 1506 roku na zamku Xavier (Hiszpania). Ojciec był doktorem uniwersytetu w Bolonii, prezydentem Rady Królewskiej Nawarry. W 1525 roku podjął studia teologiczne w Paryżu.
Uzyskawszy stopień magistra wykładał w kolegium. Zaprzyjaźnił się wtedy z Ignacym Loyolą. W 1534 roku złożył z nim i innymi towarzyszami śluby. Dało to początek Towarzystwu Jezusowemu. W trzy lata później przyjął świecenia kapłańskie. W latach 1537 - 1538 apostołował w Bolonii, a następnie w Rzymie. W tym czasie Paweł III zatwierdził nowe zgromadzenie - jezuitów. W 1541 roku, zaopatrzony w królewskie pełnomocnictwa oraz mandat legata papieskiego, przez Lizbonę wyruszył na misje do Indii. Wylądował w Goa 6 maja 1542 roku. Pokorą i niezwykłą postawą pełną miłości zjednał sobie tamtejszych mieszkańców. Pierwsze kroki kierował zawsze do najbiedniejszych, więźniów, opuszczonych i chorych. Nigdy nie zawrócił z wybranej drogi. Będąc legatem papieskim zrezygnował z wszelkich wygód i przywilejów, aby zamieszkać w szpitalu z potrzebującymi. Nieustannie modlił się, pokutował, wędrował, nauczał i pokonywał odległości w bardzo trudnych warunkach, a wszędzie, gdzie był - czynił cuda. Pan Bóg błogosławił jego wytrwałym wysiłkom. Zorganizował liczne misje, seminarium, nowicjat. Odbył misje, m.in. do Malakki (północny Singapur), na Moluki, Cejlon, wyspę Ambon, Kochin (Wietnam). Następnie rozpoczął ewangelizację w Japonii, gdzie założył stuosobową wspólnotę chrześcijan. Był tytanem pracy, nadzwyczajne sukcesy były owocem jego modlitwy i głębokiego życia wewnętrznego. Zmarł 3 grudnia 1552 roku na wyspie Sancian koło Kantonu podczas misji do Chin. Ciało jego sprowadzono do Goa, gdzie spoczywa w kościele Di Gesu. Św. Franciszka kanonizował Grzegorz XV (1622). Jest patronem zakonu misjonarzy, misji katolickich (1927), Indii, Japonii; marynarzy. Orędownik w czasie zarazy i burz.

2. ŚWIĘTA TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUSUrodzona we Francji (1873 r.) otrzymała imię Teresa. W wieku czterech lat straciła mamę. Poprosiła wówczas MATKĘ BOŻĄ, by została jej MAMĄ. Maryja odpowiedziała na prośbę dziewczynki. Biorąc dziewczynkę pod swoją opiekę, pomogła jej stać się świętą.
Już w wieku 15 lat - idąc w ślady swych starszych sióstr - Tereska wstąpiła do Karmelu. Wcześniej jednak musiała poprosić o pozwolenie Ks. Bp. z Bayeux oraz samego Ojca Świętego Leona XIII. Dopiero w klasztorze Teresa zrozumiała, że do niej również odnosi się misyjny nakaz Pana Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście EWANGELIĘ..." (Mk 16,15).
Teresa bardzo kochała Pana Jezusa i mocno wierzyła, że On kocha wszystkich ludzi na całym świecie i pragnie ich zbawić, dlatego taką oto modlitwę zapisała w swoim zeszycie: "O JEZU! MOJA MIŁOŚCI, MOJE ŻYCIE... ODCZUWAM POWOŁANIE APOSTOŁA... CHCIAŁABYM PRZEBIEGAĆ ZIEMIĘ, GŁOSIĆ TWE IMIĘ I UMIESZCZAĆ W ZIEMI NIEWIERNYCH TWÓJ CHWALEBNY KRZYŻ".
Modliła się również za MISJONARZY, pisała do nich listy, jak do najdroższych braci i ofiarowywała Panu Jezusowi wszystko - zwłaszcza swoje cierpienia w chorobie - za zbawienie ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że Jezus Zbawiciel ich kocha. Oddała się Bogu jako ofiara za zbawienie świata.
Pod koniec życia Teresa powiedziała, że będzie zsyłać na ziemię "DESZCZ RÓŻ", czyli różnych łask, dlatego na obrazkach przedstawiona jest z różami.
Umarła bardzo młodo - miała zaledwie 24 lata. W niedługim czasie, po jej śmierci, zostaje ogłoszona świętą (1925 r.), a następnie główną patronką MISJI (1927 r.) na równi ze św. Franciszkiem Ksawerym, mimo iż nigdy na misje nie wyjechała.
Każdy człowiek, który się modli, ofiaruje Panu Bogu swoje cierpienia i dobre uczynki w intencjach misyjnych może być MISJONARZEM na tzw. ZAPLECZU MISYJNYM.
Św. Teresa wskazała nam drogę do świętości - "MAŁĄ DROGĘ". Polegała ona na tym, by stale żyć w świadomości, że Bóg nas kocha, że jesteśmy Jego dziećmi. To przekonanie ułatwia nam sumienne pełnienie nawet najmniejszych obowiązków dnia codziennego, ułatwia ofiarowanie cierpienia Bogu.
Beatyfikował ja Pius XI w 1923 roku, kanonizował w dwa lata później. Jest patronką zakonów: karmelitanek, teresek, terezjanek; misjonarzy, misji katolickich; archidiecezji łódzkiej, Francji.
19.10.1997 roku papież Jan Paweł II ogłosił Św. Teresę od Dzieciątka Jezus DOKTOREM KOŚCIOŁA.

/Opracowanie i montaż - mgr Edyta Rączka/