Australia
Dodane przez karolina992 dnia 18.11.2007


AUSTRALIA I OCEANIA


NAZWA
Nazwa Australia używana była przed odkyciem kontynentu. Kartografowie nazwą „Terra Australis Incogniti” określali ląd, który jak przypuszczali, znajdował się na półkuli południowej. W 1606 roku Holendrzy Wilhelm i Jan Van Roossening jako pierwsi zobaczyli wybrzeże Australii.

POŁOŻENIE
Australia i Oceania zajmuje powierzchnię 8,5 mln km² i jest najmniejszą częścią świata. Australia położona jest w całości na półkuli południowej. Leży w oddaleniu od innych lądów. Otoczona jest ze wszystkich stron wodami oceanów Indyjskiego i Spokojnego. Wybrzeża Australii są trudno dostępne i strome. Niewiele jest zatok. U wybrzeży kontynentu rozciągają się również rozległe rafy, np. Wielka Rafa Koralowa. Do wysp Oceanii położonej na północny wschód od Australii należy Nowa Zelandia, Malezja oraz Nowa Gwinea. Oceania geograficznie należy do Australii. Australia to kontynent niezwykle ubogi w wodę . Obszary, z których woda nigdzie nie odpływa, zajmują prawie 60% powierzchni kontynentu. Najważniejszymi rzekami są Murray oraz jej najdłuższy dopływ Darling. Koryta innych rzek okresowo wysychają.

LUDNOŚĆ
Liczba ludności: 32,2 mln
Do czasu odkrycia Australii kontynent zamieszkiwała ludność rdzenna nazywana aborygenami. W wyniku napływu ludności europejskiej byli oni prześladowani i dziesiątkowani. Obecnie mieszkają w rezerwatach. Osadnicy europejscy przybywali na kontynent w celu poszukiwania złota, a czasem zakładali farmy i osiedlali się na stałe. Obecnie większość mieszkańców stanowią Brytyjczycy oraz ludność urodzona na innych kontynentach. Ponad 80% ludności Australii skupione jest w przybrzeżnej strefie południowo – wschodniej i południowo – zachodniej. Rozległe obszary wnętrza kontynentu są prawie niezamieszkane.

PRZYRODA
Na terenie Australii dominuje roślinność typowa dla sawann i półpustyń, które zajmują całe wnętrze kontynentu. Najdalej na północno – wschodnich krańcach rosną wilgotne lasy równikowe z palmami, figowcami i lianami. Bardziej na południe spotykamy wilgotne lasy podzwrotnikowe, w których dominują eukaliptusy. W południowo – wschodniej części kontynentu występują lasy strefy umiarkowanej z eukaliptusami , paprociami oraz z drzewami szpilkowymi. Roślinność twardolistną rozwija się w południowo – zachodniej części Australii. Suche lasy podrównikowe, zwrotnikowe i podzwrotnikowe występują pomiędzy wilgotnymi lasami i sawannami. Tworzą je głównie eukaliptusy. Sawanny to skupiska trawiasto - drzewne, główne drzewa to eukaliptusy i akacje. Wnętrze kontynentu zajmują suche zarośla noszące nazwę skrub. Przeplatają się one z sawannami i półpustyniami. Zbudowane są z gęstych, splatanych krzewów trudnych do przebycia. Półpustynie porośnięte są różnymi gatunkami traw. Prawdziwych pustyń na terenie Australii brak.
Bardzo bogaty i niezwykle barwny świat organizmów reprezentują australijskie rafy koralowe.
Kontynent ten zamieszkują różnorodne ptaki: kazuary, emu (struś australijski), rajskie ptaki, wiele gatunków papug, np. kakadu, oraz papużki faliste.
Świat zwierzęcy ma swoisty charakter, na który wpłynęła izolacja kontynentu od innych lądów. Występują tu dziobaki i kolczatki (stekowce)oraz kangury, diabły tasmańskie, koale i wombaty (torbacze). Inną grupę zwierząt stanowią nietoperze, psy dingo oraz gryzonie.

RELIGIA
Chrześcijaństwo do Oceanii dotarło dopiero w XVII w., a zakorzeniać zaczęło się dwa wieki później. Wzór świętości dają nam tu katechiści. Oni towarzyszą misjonarzom – idą tam, gdzie misjonarz już nie może. Młody Kościół wyrastał na krwi męczenników. Zarówno św. Piotr Chanel, misjonarz Oceanii, jak i Piotr To Rot, katechista, ponieśli śmierć męczeńską.

CIEKAWOSTKI

Największą wyspą australijską jest Tasmania.

Wschodnią część kontynentu oraz wyspę Tasmanię obejmują Wielkie Góry Wododziałowe, gdzie wznosi się najwyższy szczyt Australii – Góra Kościuszki (228 m n.p.m.) – zdobyta i nazwana przez polskiego odkrywcę tego szczytu Pawła Strzeleckiego.

Największym i najsłynniejszym miastem i portem jest Sydney z najbardziej charakterystyczną budowlą, gmachem opery z oryginalnym dachem w kształcie żagli.

Opracowały: Iza Szufnara i Monika Wojciechowska (Gr. ŻÓŁTA)