PDMD w Kołaczycach
Dodane przez karolina992 dnia 29.10.2007

PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI w Kołaczycach powstało w październiku 1995 roku. Zostało założone i do dziś jest prowadzone przez panią katechetkę mgr Edytę Rączka.
Ognisko Misyjne pracuje w pięciu grupach kontynentalnych skupiając uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
W ramach spotkań misyjnych realizuje programy formacyjne przygotowywane przez Sekretariat Krajowy PDMD.
Członkowie GRUPY podjęli misyjny nakaz Chrystusa i Kościoła, bo - jak powiedział Sługa Boży Jan Paweł II - "ziarno ideałów misyjnych zaszczepione w młodości ma wielką szansę rozwoju i owocowania". Działalność Ogniska ma na celu rozbudzenie w dzieciach wrażliwości misyjnej oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, z rówieśnikami i misjonarzami na całym świecie.
Szeroko zakrojona działalność, angażująca całą wspólnotę parafialną, obejmuje m.in. wszystkie cykliczne przedsięwzięcia związane z misjami:
 • DNI MISYJNE w parafii (każdy I Piątek Miesiąca) z liturgią Mszy św. i składką na cele misyjne,

 • NIEDZIELĘ MISYJNĄ z modlitwą różańcową (od 2005 roku w pięciu językach),

 • TYDZIEŃ MISYJNY z liturgią Mszy św. i modlitwą różańcową,

 • ZBIÓRKI OFIAR DO PUSZEK (adwentowa i wielkopostna) w ramach ogólnopolskich akcji organizowanych przez Kościół w Polsce oraz od 2009 roku kwesta w ramach SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM,

 • MISYJNY DZIEŃ DZIECI połączony z kolędowaniem misyjnym,

 • MISYJNĄ DROGĘ KRZYŻOWA dla dzieci i dorosłych oraz ADORACJE PRZY CIEMNICY I BOŻYM GROBIE.

 • Każdy członek Ogniska wspiera MISJE indywidualną modlitwą i wyrzeczeniami na miarę swoich możliwości. Wspólne działania wzbogacone zdolnościami i umiejętnościami "małych misjonarzy" wyrażają się w różnego rodzaju akcjach:
 • PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I PARAFIALNYCH (oprawa słowno - muzyczna i plastyczna), takich jak: "Dni Papieskie", jubileusze, "Opłatki", "Wigilie", "Przegląd Jasełek", prymicje , żakinada, etc...,

 • ADOPCJA SERCA,

 • WIECZORNICE Z JANEM PAWŁEM II,

 • UCZESTNICTWO W KONGRESACH, wycieczkach i pielgrzymkach do sanktuariów i miejsc kultu religijnego,

 • organizowanie konkursów, między innymi: NA NAJCIEKAWSZY STRÓJ KOLĘDNIKA MISYJNEGO,

 • korespondencja z misjonarzami i przekazywanie drobnych darów ,

 • AKCJE: " Znaczek na Misje", "Dotyk Anioła"

 • własnoręczne przygotowanie prac na loterie fantowe,

 • FERIE Z MISJAMI ORAZ WAKACYJNA HOJNA DŁOŃ, w czasie których wykonywane są różne prace inspirowane przez dzieci,

 • organizowanie wspólnych ognisk.

 • Działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Kołaczycach zatacza coraz szersze kręgi, aktywizując i integrując społeczeństwo. Przekonuje, jak wiele radości niesie wspólna modlitwa, zabawa i praca dla dobra drugiego człowieka.

  /Opracowanie i montaż - Opiekun Grupy/