JESIENNE KWESTY
Dodane przez r_edyta dnia 19.12.2016
Jesień to dla Ogniska Misyjnego czas pomocy w przeprowadzeniu dwóch kwest...

Rozszerzona zawartość newsa
Jesień to dla Ogniska Misyjnego czas pomocy w przeprowadzeniu dwóch kwest przy kościele parafialnym w ramach DNI:
1) SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM,
2) MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE.

W tym roku Kościół w Polsce 13 listopada br. pomocą duchową i materialną wsparł KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY W IRAKU. Do tej ogólnopolskiej akcji pomocy chrześcijanom, na których dokonuje się egzekucji, którzy są ofiarami porwań, zamachów bombowych w kościołach, którzy są zastraszani i zmuszani do przejścia na islam, przyłączyła się i nasza wspólnota parafialna. Tradycyjne już, przedstawiciele Ogniska Misyjnego pomogli w przeprowadzeniu zbiórki ofiar materialnych. Wolontariat w tym dniu pełnili: Joanna Szarek, Natalia Staniszewska, Gabriela Drzymalska, Karol Janik, Katarzyna Filipek, Ernest Kuchta, Kacper Wypasek, Paweł Rączka, Monika Sypień, Katarzyna Czech, Wiktoria Gadzała, Bartłomiej Jedziniak, Szymon Lenart, Adrian Ochałek, Bartosz Makara, Aleksandra Krajewska, Natalia Sztaba, Gabriela Merkwa, Karolina Żygłowicz, Julia Tutro, Katarzyna Sypień, Sylwia Machowska, Greta Wojdyła, Gabriela Grygiel, Mariola Mamroł, Kinga i Paweł Krajewscy.
Dzięki ofiarności parafian udało się zebrać kwotę 2148,12 zł, którą przeliczyła komisja w składzie: Ks. Proboszcz J. Sabat, Gabriela Grygiel, Greta Wojdyła, Kinga i Paweł Krajewscy, Katarzyna Filipek i Jan Rak
Natomiast 4 grudnia 2016 roku, Kościół w Polsce, już po raz 17, obchodził DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE. Nasza parafia przyłączyła się również do tej ogólnopolskiej akcji wsparcia braci i sióstr na Wschodzie. Wielu parafian rozumie sytuacje i zna ją nie tylko z gazet czy telewizji, ale i ze świadectw tych, którzy odwiedzali wschodnie tereny z przy okazji pielgrzymek, wycieczek.
Parafianom SKŁADAMY SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ” za ofiary, których łączna suma wyniosła 2220,95 zł . Podziękowanie należy się kwestującym w tym dniu: Joannie Szarek, Natalii Staniszewskiej, Natalii Cieniek, Annie Rachowicz, Pawłowi Krajewskiemu, Pawłowi Rączce, Ernestowi Kuchcie, Katarzynie Czech, Wiktorii Gadzała, Monice Sypień, Kindze Krajewskiej, Gabrieli Drzymalskiej, Annie Lechwar, Katarzynie Sypień, Katarzynie Sołopa, Bartłomiejowi Jedziniakowi, Karolinie Żygłowicz, Gabrieli Grygiel, Grecie Wojdyła, Mateuszowi Jastrzębskiemu, Szymonowi Lenartowi, Aleksandrze Krajewskiej. Dziękujemy również Komisji podliczającej w skladzie Ks. Probosz Jan Sabat, Kinga i Paweł Krajewscy, Jan Rak. (Zebrane pieniądze z obu tych kwest przekazuje dalej Ks. Proboszcz).