JESIENNE KWESTY 2018
Dodane przez r_edyta dnia 04.01.2019
Jesienne kwesty, w których przedstawiciele Ogniska Misyjnego pełnią wolontariat przy kościele parafialnym w Kołaczycach to...
Rozszerzona zawartość newsa
Jesienne kwesty, w których przedstawiciele Ogniska Misyjnego pełnią wolontariat przy kościele parafialnym w Kołaczycach to zbiórki ofiar pieniężnych w ramach OGÓLNOPOLSKICH DNI:
1. SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM (28 października 2018),
2. MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE (9 grudnia 2018).
Pierwszą kwestę wsparło 27 członków Ogniska Misyjnego: Zuzanna Maziarz, Milena Wojdyła, Julia Janik, Emilia Podgórska, Wiktor Woliński, Anna Madejczyk, Karolina Rusztowicz, Aleksandra Krajewska, Maria Kozik, Partycja Drzymalska, Milena Pawłowska, Paulina Kulig, Radosław Szpak, Mikołaj Malinowski, Mikołaj Kapitan, Magdalena Lenart, Julia Fryc, Emilia Nowak, Dawid Szczepanik, Szymon Banach, Karolina Wojdyła, Patrycja Bachórz, Laura Wrona, Maja Ochałek. Komisja w składzie: Ks. Proboszcz Jan Sabat, Mikołaj Malinowski, Kinga Krajewska, Paweł Krajewski, Katarzyna Filipek przeliczyli zebrane pieniądze, których w sumie było 2501,76 zł.
Druga kwesta odbyła się przy udziale 21 osób: Wiktora Wolińskiego, Emilii Podgórskiej, Aleksandry Krajewskiej, Karoliny Rusztowicz, Mileny Wojdyły, Mileny Pawłowskiej, Radosława Szpaka, Anny Madejczyk, Julii Fryc, Karoliny Wojdyły, Karoliny Samborskiej, Mikołaja Malinowskiego, Marii Kozik, Szymona Banacha, Mikołaja Kapitana, Laury Wrony, Gabrieli Drzymalskiej, Kingi Krajewskiej, Pawła Rączki. Dzięki ofiarności parafian zebrano kwotę 2661,77 zł. i 2 euro, którą przeliczyła komisja w składzie: Ks. Proboszcz Jan Sabat, Katarzyna Filipek, Paweł Krajewski, Kinga Krajewska, Paweł Rączka, Mikołaj Malinowski.
Nad przebiegiem obu kwest czuwał Opiekun Ogniska.
SERDECZNE "BÓG ZAPŁAĆ" kierujemy do:
- OFIARODAWCÓW, którzy zawsze mają otwarte serca i znajdą „grosik” dla potrzebujących wsparcia finansowego,
- WOLONTARIUSZY za poświęcony wolny czas, za obowiązkowość,
- KOMISJI podliczającej (Zebrane pieniądze z obu kwest przekazuje dalej Ks. Proboszcz)
- Aleksandry Krajewskiej za pamiątkowe fotki z powyższych zbiórek.
„Zycie nie tylko po to jest by brać… i aby żyć siebie samego trzeba dać” – Kwesty pokazują, że w naszej wspólnocie parafialnej ludzie dają z siebie to co mogą: jedni wolny czas, inni modlitewne wsparcie, jeszcze inni finansowe. I BOGU niech będą DZIĘKI za tych WSZYSTKICH OFIARODAWCÓW!