ADOPCJA SERCA
Dodane przez karolina992 dnia 29.10.2007
Nie możesz uratować wszystkich dzieci, ale spróbuj ocalić choć...
Rozszerzona zawartość newsa
Nie możesz uratować wszystkich dzieci, ale spróbuj ocalić choć jedno!

„Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”. (Mt, 18,5).

Początkowo akcja miała przebiegać pod hasłem ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ (www.misje.gdansk.franciszkanie.pl/adopcja). Szybko okazało się, że dzieci już są adoptowane i można ewentualnie podjąć się adopcji danego dziecka po raz kolejny. Nasza grupa podjęła decyzje nie powielania opłat na jedno dziecko, ale zwiększenia liczby dzieci, którym pomoc jest bardzo potrzebna.
Opiekunka grupy odnalazła stronę www.maitri.pl i po wspólnej naradzie wybraliśmy jedną z form Adopcji Serca a mianowicie tzw. SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ. Ta forma pomocy obejmuje dzieci ze szkoły podstawowej i młodsze. Miesięczna składka to równowartość 15 dolarów (USD) na utrzymanie i szkołę + 3 złote na administrację. Sieroty są w różnym wieku, od najmłodszych do kilkunastoletnich. Pomocy potrzebują do czasu usamodzielnienia się (do 18 roku życia, w uzasadnionych przypadkach dłużej).
15.06.2007 roku opiekunka grupy w imieniu Ogniska Misyjnego podpisała DEKLARACJĘ pomocy dla dzieci w Afryce. Po miesięcznym oczekiwaniu otrzymaliśmy kod ofiarodawcy.
Dn. 25 lipca dokonana została wpłata na konto MAITRI (za 3 miesiące). Obecnie oczekujemy na informacje o dziecku – kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem, który jest wysyłany po podpisaniu deklaracji i dokonaniu wpłat za co najmniej 3 miesiące.
Informacje na temat Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAIRTI można uzyskać pod wyżej wskazaną stroną lub w salce katechetycznej w tzw. korespondencji misyjnej.
Do dyspozycji zainteresowanych jest film, który otrzymaliśmy wraz z kodem i informatorem. Jest on dokumentem opowiadającym o ludziach z Afryki i z Polski, których życiowe drogi połączyło SERCE. (Film wypożycza opiekun grupy.)
Cieszy nas fakt, że dziełu temu patronuje SERCE JEZUSA, gdyż jak się okazało po fakcie – podpisanie deklaracji miało miejsce w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa a ośrodek wskazany nam przez MAITRI działa przy parafii NSJ w Gdańsku.