Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Forum
  Ciekawe Strony
  Kontakt
  Księga Gości

PDMD

PDMD W KOŁACZYCACH

DZIEŃ MISYJNY

GRUPY KONTYNENTALNE

O KONTYNENTACH

SPOTKANIA

ADOPCJA SERCA

PATRON GRUPY

PATRON NA ROK

KONKURSY

KOLĘDOWANIE

WYPOŻYCZALNIA

WSPOMNIENIA

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

NASZA TWÓRCZOŚĆ

MARGARETKI

ŻYWY RÓŻANIEC

MAŁY KATECHIZM

MAŁY SŁOWNIK

PREZENTACJE

VIDEO

DO POBRANIA

INNE
  Galeria
  Humor
  Avatary

Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~Kaska Sypien
Avatar

Punktacja:
Ogólne: 415
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~karol22290 (322 pkt.)
3) ~karolinalechwar (183 pkt.)
4) ~zuzia sawa (136 pkt.)
5) ~monikaw (124 pkt.)
6) ~gabrysia192a (42 pkt.)

Ankieta
Pogłębiam wiedzę religijną systematycznie czytając:

PISMO ŚWIĘTE

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

PRASĘ KATOLICKĄ

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Pomóż
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Zbieraj z Nami
Polskie Serce
Reklama

PDMD

MOJE MODLITWY


ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

UWIELBIENIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

CREDO
Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogą­cego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wie­kami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszy­stko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego

SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH (DEKALOG)
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

NOWE PRZYKAZANIE
Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.

ANIOŁ PAŃSKI
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

AKT WIARY:
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy Jedyny prawdziwy,
Wierzę, coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI:
Ufam Tobie, boś Ty wierny
wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI:
Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko co jest stworzone.
boś Ty dobro nieskończone.

AKT ŻALU:
Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE
Część I - Radosna:
(odmawia się w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie NMP.
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Część II – Światłości:
(odmawia się we czwartki)
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jego na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na Górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii będącej sakramentalnym wyrazem Misterium Paschalnego

Część III - Bolesna:
(odmawia się we wtorki i piątki)
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4. Droga Krzyżowa.
5. Śmierć na krzyżu.

Część IV- Chwalebna:
(odmawia się w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie NMP.
5. Ukoronowanie NMP.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1.Pycha.
2.Chciwość.
3.Nieczystość.
4. Zazdrość
5.Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6.Gniew.
7.Lenistwo.

GRZECHY CUDZE:
1. Do grzechu namawiać.
2. Grzech nakazywać.
3. Na grzech drugich zezwalać.
4. Innych do grzechu pobudzać.
5. Grzech innych pochwalać.
6. Na grzech drugich milczeć.
7. Grzechu nie karać.
8. W grzechu drugim pomagać.
9. Grzechu innych bronić.

GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU:
1. Zuchwale grzeszyć w nadziei miłosierdzia Bożego.
2. Rozpaczać lub wątpić o łasce Bożej.
3. Sprzeciwiać się uznawanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć, albo nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.
5. Opierać się natchnieniom Bożym.
6. Umyślnie zaniedbywać pokutę

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA.
1. Umyślne zabójstwo
2. Grzech sodomski
3. Uciskanie wdów, ubogich i sierot.
4. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY:
1. Grzesznych upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych.

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA:
1. Łaknących nakarmić.
2. Pragnących napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH:
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie Wielkanocy, przyjąć Komunie św.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych a w okresie Wielkiego Postu powstrzymać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH:
1. Chrzest,
2. Bierzmowanie,
3. Najświętszy Sakrament Ołtarza,
4. Pokuta,
5. Namaszczenie chorych,
6. Kapłaństwo,
7. Małżeństwo.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze.
3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO:
1.Mądrość,
2.Rozum,
3.Rada,
4.Męstwo,
5.Umiejętność,
6.Pobożność,
7.Bojaźń Boża.

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO:
1.Miłość,
2. Radość,
3.Pokój,
4.Cierpliwość,
5.Uprzejmość,
6. Dobroć,
7. Wierność,
8. Czystość.

TRZY CNOTY BOSKIE:
1.Wiara,
2. Nadzieja,
3.Miłość.

CZTERY CNOTY GŁÓWNE:
1.Roztropność,
2.Sprawiedliwość,
3.Wstrzemięźliwość,
4. Męstwo.

NAJWAŻNIEJSZE DOBRE UCZYNKI
1. Modlitwa
2. Post
3. Jałmużna

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA
1. Śmierć
2. Sąd Boży
3. Niebo albo piekło

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE:
1. Błogosławieni ubodzy w duchu albowiem ich jest Królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni którzy płaczą albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi albowiem oni posiądą ziemię.
4. Błogosławieni którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni pokój czyniący albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości albowiem ich jest Królestwo niebieskie.

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY:
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

SPOWIEDŹ POWSZECHNA:
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

POD TWOJA OBRONĘ...
Pod Twoją Obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

HYMN
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogo­sławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmo­gący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gła­dzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.


Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Świetne! Świetne! 75% [3 Głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 25% [1 Głos]
Dobre Dobre 0% [Żadnych głosów]
Przeciętne Przeciętne 0% [Żadnych głosów]
Słabe Słabe 0% [Żadnych głosów]
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Urodziny:

Losowy cytat
"Wielka świętość rozpoczyna się w uprzejmości". - Matka Teresa z Kalkuty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Modlitwa Misyjna Dzieci
Panie Jezu, pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy i nieść pomoc duchową i materialną dzieciom z krajów misyjnych: dzieciom, które Cię nie znają, dzieciom bezdomnym i opuszczonym, dzieciom cierpiącym głód i pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej. Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę, pracę, naukę i dobre uczynki, a także ofiarę z drobnych wyrzeczeń - na chleb dla głodnych, lekarstwo dla chorych, naukę i katechezę dla wszystkich, na wielką radość zjednoczenia z Tobą, Panie Jezu.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

~xjuleQ
DATA: 19.09.2019 20:06
wszystkiego najlepszego karolinalechwar!smiley

~xjuleQ
DATA: 19.09.2019 20:06
wszystkiego najlepszego karolinalechwar!smiley

~xjuleQ
DATA: 17.05.2019 19:52
wszystkiego co najlepsze pawelk!

~JulciaJanik
DATA: 11.04.2019 21:53
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla Pani Edyty! smiley

^r_edyta
DATA: 06.02.2019 22:05
WSZYSTKIEGO CO DOBRE I PIĘKNE dla xjuleQ smiley

^r_edyta
DATA: 12.01.2019 12:11
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla wErOnIkA

~xjuleQ
DATA: 12.01.2019 11:39
wszystkiego najlepszego wErOnIkA

^r_edyta
DATA: 08.12.2018 21:58
ZIELONE "ŚWIEŻYNKI" (klasy 4 ) już są wpisane na listę. Sprawdźcie czy kogoś nie zgubiłam smiley

^r_edyta
DATA: 08.12.2018 14:54
Dzięki xjuleQ, że czuwasz smiley

~xjuleQ
DATA: 03.12.2018 08:01
wszystkiego najlepszego edytadzwonkowska

~xjuleQ
DATA: 02.12.2018 16:39
wszystkiego najlepszego kotecek55

~xjuleQ
DATA: 02.12.2018 16:38
wszystkiego najlepszego
kamcia2114

~xjuleQ
DATA: 24.11.2018 16:32
wszystkiego najlepszego karolina992

^r_edyta
DATA: 06.10.2015 23:32
Zwracajcie uwagę w GRACH na to by nie powtarzać haseł, pytań itd